Գտիր 3940 և 4039 թվերից հավասարահեռ թիվը:
Պատասխանը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով՝ ii