Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Իրական թվերի պատկերումը կոորդինատային ուղղի վրա Իրական թվերի պատկերումը կոորդինատային ուղղի վրա, հեռավորությունը երկու իրական թվերի միջև:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Թվի մոդուլը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել թվի մոդուլը:
2. Մոդուլով հավասարում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է լուծել մոդուլով հավասարումը:
3. Հեռավորությունը կետերի միջև 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել հեռավորությունը կետերի միջև:
4. Թվերի համեմատում (տրված է տարբերությունը) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է համեմատել թվերը, եթե տրված է նրանց տարբերությունը:
5. Թվերը կոորդինատային ուղղի վրա 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է թվերը տեղադրել կոորդինատային ուղղի վրա:
6. Տրված թվի միջակայքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ըտրել միջակայքը, որին պատկանում է տրված թիվը:
7. Տարբեր նշանի կոորդինատներով կետերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Տրված են տարբեր նշանի կոորդինատներով կետեր, պետք է պարզել նրանց դիրքը:
8. Ճիշտ/սխալ պնդում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ստուգել պնդման տեղի ունենալը:
9. Պարբերական և սովորական կոտորակների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել կոտորակները
10. Թվերը աճման կարգով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Թվերը պետք է դասավորել աճման կարգով:
11. Մոդուլի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել մոդուլի արժեքը:
12. Բազմությանը պատկանող ռացիոնալ թվերի ընտրություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել բազմությանը պատկանող ռացիոնալ թվերը:
13. Տրված հատվածի միջնակետը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է գտնել տրված հատվածի միջնակետը:
14. Տրված կոտորակներից հավասարահեռ թիվը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Պետք է գտնել պահանջվող թիվը:
15. Ռացիոնալ/իռացիոնալ թիվ տրվածների միջև 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել պահանջվող թիվը:
16. Անհավասարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել անհավասարումը:
17. Հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է լուծել հավասարումը:
18. Արտահայտության արժեքը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը և գտնել նրա արժեքը:
19. Ամենամոտ կոտորակը 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 2Մ. Պետք է գտնել տրվածին ամենամոտ կոտորակը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք <Իրական թվերը կոորդինատային ուղղի վրա> թեմայից 00:15:00 հեշտ 9Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ կոորդինատային ուղղի վրա իրական թվերի ներկայացման վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք <Իրական թվերը կոորդինատային ուղղի վրա> թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ կոորդինատային ուղղի վրա իրական թվերի ներկայացման վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք <Իրական թվերը կոորդինատային ուղղի վրա> թեմայից 00:30:00 միջին 12Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ կոորդինատային ուղղի վրա իրական թվերի ներկայացման վերաբերյալ: