Հաշվիր −14.1 և 15.2 կոորդինատներով կետերի հեռավորությունը թվային ուղղի վրա:            
 
Պատասխան՝ i