Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Բացասական ցուցիչով աստիճան 2Մ.
2. Արտահայտության արժեքը 1Մ.
3. Արտահայտության ձևափոխություն 1Մ.
4. Նույն ցուցիչով աստիճաններ 2Մ.
5. Արտահայտությունների համեմատում 1Մ.