Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Բացասական ցուցիչով աստիճան

Բարդություն հեշտ

2
2. Արտահայտության արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոտորակի կրճատումը

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Երկու կոտորակների համեմատում (հավասար ցուցիչներ)

Բարդություն հեշտ

1
5. Երեք աստիճանների արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Աստիճանների քանորդ/արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

1
7. Երկու կոտորակների համեմատում (հավասար հիմքեր)

Բարդություն հեշտ

1
8. Երկու թվերի համեմատում (հիմքում տասնորդական կոտորակ է)

Բարդություն հեշտ

1
9. Արտահայտության ձևափոխություն

Բարդություն միջին

3
10. Նույն ցուցիչով աստիճաններ

Բարդություն միջին

4
11. Արտահայտությունների համեմատում

Բարդություն միջին

3
12. Թիվը դրական և բացասական աստիճանների տեսքով

Բարդություն միջին

4
13. Կոտորակի արժեքը

Բարդություն բարդ

2
14. Հավասարում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար