Որոշիր արտահայտության արժեքը՝ 17u1v117u1+v1եթե vu=181
 
Պատասխան՝ (անհրաժեշտության դեպքում մինուս նշանը գրիր համարիչում)
  
17u1v117u1+v1=ii