Գրիր 27 թիվը 3 և 13 թվերի աստիճանների տեսքով:

1. 27=3i

2. 27=13i