Համեմատիր 18318 և 183118 կոտորակները:

Պատասխան՝ 18318183118