Համեմատիր 37.24 և 37.214 թվերը:

Պատասխան՝ 37.2437.214