Լուծիր x4=-16 հավասարումը:
 
Առաջինը գրիր փոքր արմատը: Եթե արմատ չկա, ապա գրիր «չկա»:
 
Պատասխան՝ i