Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. n-րդ աստիճանի արմատ

Բարդություն հեշտ

1
2. Արմատների քանորդ

Բարդություն հեշտ

1
3. Երկու արմատների համեմատում (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

1
4. n-րդ աստիճանի արմատ (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

1
5. Անհայտի արժեքը

Բարդություն հեշտ

2
6. Երկու արմատների համեմատում (հավասար արմատատակ թվեր)

Բարդություն հեշտ

1
7. Արմատատակ թիվ և աստիճանացույց

Բարդություն հեշտ

2
8. n-րդ աստիճանի արմատի հաշվումը:

Բարդություն հեշտ

1
9. Երկու արմատների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
10. Հավասարում (զույգ աստիճան)

Բարդություն միջին

4
11. Քառակուսայինի բերվող հավասարում

Բարդություն միջին

4
12. Հավասարման արմատների թիվը

Բարդություն միջին

3
13. n-րդ աստիճանի արմատ (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

3
14. Իռացիոնալ թվերի համեմատում

Բարդություն միջին

2
15. Հավասարում (աստիճան)

Բարդություն միջին

4
16. Հավասարում (կենտ աստիճան)

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար