Բարդության աստիճանը
00:03:00
1. n-րդ աստիճանի արմատ 1Մ.
2. Արմատների քանորդ 1Մ.
3. n-րդ աստիճանի արմատ (տասնորդական կոտորակ) 1Մ.
4. Քառակուսայինի բերվող հավասարում 7Մ.
5. Հավասարման արմատների թիվը 1Մ.
6. n-րդ աստիճանի արմատ (ամբողջ թվեր) 3Մ.