Որոշիր 0.0256 թվի 4-րդ աստիճանի արմատի արժեքը՝ 0.02564
 
Պատասխան՝