Լուծիր հավասարումը՝ 55x4=-2
 
Եթե արմատ չկա, ապա գրիր «չկա»:
  
Պատասխան՝ i