Լուծիր x28x+445=2 հավասարումը:
 
Պատասխան՝ (առաջինը գրիր փոքր արմատը)
 
x1=ix2=i