Համեմատիր 0.14 և 0.112 թվերը:

Պատասխան՝ 0.140.112