Համեմատիր 14235 և 142314 թվերը:

Պատասխան՝ 14235142314