Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

16.5Մ.
1. Իմաստ ունեցող արտահայտություններ 4Մ.
2. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (սովորական կոտորակ) 1Մ.
3. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (խառը թիվ) 2Մ.
4. Ցուցիչը անկանոն կոտորակ է 1Մ.
5. Ամբողջ ցուցիչով աստիճաններ 6Մ.
6. Արմատի և աստիճանի արտադրյալ 2.5Մ.