Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Իմաստ ունեցող արտահայտություններ

Բարդություն հեշտ

4
2. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (սովորական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

1
3. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (խառը թիվ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (տասնորդական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

2
5. Արմատը աստիճանի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1
6. n աստիճանի արմատը

Բարդություն հեշտ

1
7. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան

Բարդություն հեշտ

2
8. Աստիճանների արտադրյալ

Բարդություն հեշտ

2
9. Աստիճանների բաժանում

Բարդություն հեշտ

1
10. Աստիճանի աստիճանը (ռացիոնալ ցուցիչներ)

Բարդություն հեշտ

1
11. Կոտորակային ցուցիչով աստիճանի արժեքը

Բարդություն հեշտ

1
12. Ցուցիչը անկանոն կոտորակ է

Բարդություն հեշտ

1
13. Ամբողջ ցուցիչով աստիճաններ

Բարդություն միջին

6
14. Արմատի և աստիճանի արտադրյալ

Բարդություն միջին

2.5
15. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (սովորական և տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

3
16. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
17. Արտահայտության պարզեցում (աստիճան և կոտորակ)

Բարդություն միջին

4
18. Արմատների և աստիճանների գումար

Բարդություն միջին

4
19. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (կոտորակ)

Բարդություն միջին

4
20. Միանդամի և երկանդամի արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
21. Երկանդամի քառակուսի

Բարդություն միջին

4
22. Գումարի և տարբերության արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
23. Կոտորակի կրճատում

Բարդություն միջին

4
24. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի արժեքը

Բարդություն միջին

4
25. Արտահայտության պարզեցում

Բարդություն միջին

4
26. Փոփոխականի փոխարինում

Բարդություն բարդ

5
27. Երեք արտադրիչ

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար