Պարզեցրու արտահայտությունը՝
 
7a13a231a134a23a532a23a8a23a+2
 
Պատասխան՝ iai