Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի սահմանումը Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի սահմանումը:
2. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները, օրինակներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Իմաստ ունեցող արտահայտություններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 4Մ. Պետք է ընտրել իմաստ ունեցող արտահայտությունները:
2. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (սովորական կոտորակ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Սոտորակային ցուցիչով աստիճանը պետք է ներկայացնել արմատի տեսքով:
3. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (խառը թիվ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կոտորակային ցուցիչով աստիճանը պետք է ներկայացնել արմատի տեսքով:
4. Կոտորակային ցուցիչով աստիճան (տասնորդական կոտորակ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կոտորակային ցուցիչով աստիճանը պետք է ներկայացնել արմատի տեսքով:
5. Արմատը աստիճանի տեսքով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Արմատը պետք է ներկայացնել աստիճանի տեսքով:
6. n աստիճանի արմատը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. n աստիճանի արմատը պետք է ներկայացնել աստիճանի տեսքով:
7. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
8. Աստիճանների արտադրյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
9. Աստիճանների բաժանում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է կատարել աստիճանների բաժանումը:
10. Աստիճանի աստիճանը (ռացիոնալ ցուցիչներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել աստիճանի աստիճանը:
11. Կոտորակային ցուցիչով աստիճանի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել կոտորակային ցուցիչով աստիճանի արժեքը:
12. Ցուցիչը անկանոն կոտորակ է 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է հաշվել աստիճանի արժեքը:
13. Ամբողջ ցուցիչով աստիճաններ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 6Մ. Պետք է հաշվել կոտորակի արժեքը:
14. Արմատի և աստիճանի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2.5Մ. Պետք է պարզեցնել արմատի և աստիճանի արտադրյալը:
15. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (սովորական և տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
16. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունների միջոցով պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
17. Արտահայտության պարզեցում (աստիճան և կոտորակ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
18. Արմատների և աստիճանների գումար 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
19. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի հատկությունները (կոտորակ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
20. Միանդամի և երկանդամի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է բացել փակագծերը:
21. Երկանդամի քառակուսի 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է բացել փակագծերը:
22. Գումարի և տարբերության արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է բացել փակագծերը:
23. Կոտորակի կրճատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կրճատել կոտորակը:
24. Ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
25. Արտահայտության պարզեցում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
26. Փոփոխականի փոխարինում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
27. Երեք արտադրիչ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 4Մ. Պետք է բացել փակագծերը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:05:00 հեշտ 16.5Մ. Առաջադրանքներ Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:10:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:15:00 միջին 33Մ. Առաջադրանքներ Իրական թվի ռացիոնալ ցուցիչով աստիճանի վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը