23 և 721 արմատները գրիր միևնույն աստիճանացույցով արմատի տեսքով: 
 
Պատասխան՝ ii և ii