Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արմատ արտադրյալից (տասնորդական կոտորակ և ամբողջ թիվ)

Բարդություն հեշտ

2
2. Արմատ արտադրյալից (սովորական կոտորակ և ամբողջ թիվ)

Բարդություն հեշտ

3
3. Արմատ քանորդից (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն հեշտ

2
4. Արմատ արտադրյալից

Բարդություն հեշտ

4
5. Արմատ արմատից

Բարդություն հեշտ

1
6. Արմատ աստիճանից

Բարդություն հեշտ

3
7. Ընդհանուր աստիճանացույց

Բարդություն հեշտ

2
8. Երկու արմատներ

Բարդություն հեշտ

2
9. Արմատ աստիճանների արտադրյալից

Բարդություն միջին

3
10. Արմատ քանորդից

Բարդություն միջին

4
11. Արմատների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
12. Արմատների քանորդ

Բարդություն միջին

3
13. Երեք արմատների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
14. Աստիճանների հարաբերության արմատ

Բարդություն միջին

3
15. Արմատ աստիճանից

Բարդություն միջին

4
16. Արմատների համեմատում

Բարդություն միջին

3
17. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
18. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների քանորդ

Բարդություն միջին

3
19. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների արտադրյալ

Բարդություն միջին

4
20. Արտադրյալի աստիճան (թիվ և արմատ)

Բարդություն միջին

4
21. Արտադրյալի աստիճան (միանդամ և արմատ)

Բարդություն միջին

4
22. Արմատների արտադրյալ (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
23. Հավասարում

Բարդություն բարդ

5
24. Քառակուսայինի բերվող հավասարում

Բարդություն բարդ

5
25. Հավասարում, որը բերվում է քառակուսայինի

Բարդություն բարդ

8

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար