Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Երկու ոչ բացասական թվերի n-րդ աստիճանի արմատների արտադրյալը Երկու ոչ բացասական թվերի n-րդ աստիճանի արմատների արտադրյալը, օրինակներ:
2. Արմատ քանորդից Արմատ քանորդից, օրինակներ:
3. Արմատ արմատից Արմատ արմատից, օրինակներ:
4. Արմատի և արմատատակ աստիճանի աստիճանացույցների բազմապատկումը միևնույն թվով Արմատի և արմատատակ աստիճանի աստիճանացույցների բազմապատկումը միևնույն թվով, օրինակներ:
5. Արմատի աստիճանը Արմատի աստիճանը, օրինակներ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արմատ արտադրյալից (տասնորդական կոտորակ և ամբողջ թիվ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել արմատի արժեքը:
2. Արմատ արտադրյալից (սովորական կոտորակ և ամբողջ թիվ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել արմատի արժեքը:
3. Արմատ քանորդից (սովորական կոտորակներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել քանորդի արմատը:
4. Արմատ արտադրյալից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 4Մ. Պետք է հաշվել արմատի արժեքը:
5. Արմատ արմատից 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Արմատի արմատը պետք է ներկայացնել մեկ արմատի տեսքով:
6. Արմատ աստիճանից 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 3Մ. Պետք է հաշվել աստիճանի արմատը:
7. Ընդհանուր աստիճանացույց 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Արմատները պետք է բերել ընդհանուր աստիճանացույցի:
8. Երկու արմատներ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Երկու արմատները պետք է բերել ընդհանուր աստիճանացույցով արմատի:
9. Արմատ աստիճանների արտադրյալից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է պարզեցնել արտահայտությունը:
10. Արմատ քանորդից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է պարզեցնել քանորդի արմատը:
11. Արմատների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արմատների արտադրյալը:
12. Արմատների քանորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել արմատների քանորդը:
13. Երեք արմատների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել երեք արմատների արտադրյալը:
14. Աստիճանների հարաբերության արմատ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել աստիճանների հարաբերության արմատը:
15. Արմատ աստիճանից 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել աստիճանից արմատը:
16. Արմատների համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է համեմատել արմատները:
17. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտադրյալը պետք է գրել մեկ արմատի տեսքով:
18. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների քանորդ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է հաշվել տարբեր աստիճանացույցներով արմատների քանորդը:
19. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Տարբեր աստիճանացույցներով արմատների արտադրյալը պետք է բերել մեկ արմատի:
20. Արտադրյալի աստիճան (թիվ և արմատ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
21. Արտադրյալի աստիճան (միանդամ և արմատ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է կատարել գործողությունը:
22. Արմատների արտադրյալ (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է հաշվել արտահայտության արժեքը:
23. Հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը:
24. Քառակուսայինի բերվող հավասարում 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել քառակուսայինի բերվող հավասարումը:
25. Հավասարում, որը բերվում է քառակուսայինի 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 8Մ. Պետք է լուծել հավասարումը:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունները» թեմայից 00:10:00 հեշտ 25Մ. Առաջադրանքներ n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունների վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունները» թեմայից 00:15:00 միջին 27Մ. Առաջադրանքներ n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունների վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք «n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունները» թեմայից 00:20:00 միջին 36Մ. Առաջադրանքներ n-րդ աստիճանի արմատի հատկությունների վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը