Եթե \(a\)-ն ոչ բացասական թիվ է, իսկ \(k\)-ն և \(n\)-ը \(1\)-ից մեծ բնական թվեր են, ապա տեղի ունի հետևյալ բանաձևը՝
 
akn=ank
 
Արմատից արմատը հաշվելու համար բավական է բազմապատկել արմատների աստիճանացույցները:
Օրինակ
1. Պարզեցնենք հետևյալ արտահայտությունները: 
 
ա) t37
 
բ) z8
  
Լուծում:
 
ա) Բազմապատկենք \(7\) և \(3\) աստիճանացույցները՝
 
t37=t73=t21 
 
բ) Բազմապատկենք \(8\) և \(2\) աստիճանացույցները՝
 
z8=z82=z16
 
2. Հաշվենք 2564 արտահայտությունը:
  
Լուծում:
 
Բազմապատկենք \(4\) և \(2\) աստիճանացույցները՝ և \(256\)-ը ներկայացնենք \(2\)-ի աստիճանի տեսքով՝
 
2564=25642=2568=288=2 
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: