Եթե a0,b>0 և \(n\)-ը \(1\)-ից մեծ բնական թիվ է, ապա տեղի ունի հետևյալ հավասարությունը՝ 
 
abn=anbn
 
Արմատների հարաբերությունը հավասար է հարաբերության արմատին:
Բանաձևը օգտագործում են ինչպես ձախից աջ, այնպես էլ աջից ձախ:
Օրինակ
1. Հաշվենք 1681 արմատը:
Լուծում:
 
1681=1681=49
 
2. Հաշվենք 81253 արմատը:
Լուծում:
 
81253=831253=25
 
3. Հաշվենք 51164 արմատը:
Լուծում:
 
5116 խառը թիվը գրենք սովորական կոտորակի տեսքով՝ 516+116=8116 և կիրառենք բանաձևը՝
 
51164=81164=814164=32=1,5.
 
4. Հաշվենք 812563:343 քանորդը:
Լուծում:
 
Կիրառենք բանաձևը՝
 
812563:343=81256:343=81256433=81425633=2716413=27643=273643=34
Աղբյուրները
Գ. Գ. Գևորգյան, Ա..Ա. Սահակյան, Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր, 10-րդ դասարան, Տիգրան Մեծ, 2009: