Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

25Մ.
1. Արմատ արտադրյալից (տասնորդական կոտորակ և ամբողջ թիվ) 2Մ.
2. Արմատ արտադրյալից (սովորական կոտորակ և ամբողջ թիվ) 3Մ.
3. Արմատ քանորդից 5Մ.
4. Արմատների արտադրյալ 4Մ.
5. Արմատների քանորդ 3Մ.
6. Երեք արմատների արտադրյալ 5Մ.
7. Աստիճանների հարաբերության արմատ 3Մ.