Թվերը գրիր սովորական կոտորակների տեսքով:
 
Անհրաժեշտության դեպքում կոտորակի  "-"  նշանը տեղադրիր համարիչում:
  
ա) 76 \(=\) ii
 
բ) 0.3 \(=\) ii
 
գ) 0.0027 \(=\) ii