Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պահանջվող ռացիոնալ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Թվերը տասնորդական կոտորակների տեսքով

Բարդություն հեշտ

2
3. Թիվը ռացիոնալ է կամ՝ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
4. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (ռացիոնալ թվեր)

Բարդություն հեշտ

2
5. Պնդումներ ռացիոնալ թվերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Կանոնավոր կոտորակների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
7. Թվի պատկանելիությունը

Բարդություն հեշտ

1
8. Ռացիոնալ թվերի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
9. Թվի ռացիոնալության ապացուցում

Բարդություն հեշտ

1
10. Տեսական պնդումներ ռացիոնալ թվերի բազմության վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
11. Թվերը պետք է գրել անվերջ պարբերական կոտորակի տեսքով

Բարդություն միջին

4
12. Թվի ներկայացումը անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով

Բարդություն միջին

4
13. Երկու պայմաններին բավարարող թվեր

Բարդություն միջին

4
14. Արմատ պարբերական կոտորակից

Բարդություն բարդ

5
15. Հավասարում

Բարդություն բարդ

5
16. Անվերջ պարբերական կոտորակի ներկայացումը խառը թվի տեսքով

Բարդություն բարդ

5
17. Պարբերական կոտորակը խառը թվի տեսքով

Բարդություն բարդ

5
18. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի ներկայացումը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար