Գտիր 11,(1) արմատի արժեքը:
 
Պատասխանը գրիր սովորական կոտորակի տեսքով:
 
Պատասխան՝ ii