Տրված են հետևյալ թվերը՝ -25;3.16;-0.3248;5,9;3,073992...;124
 
Նշիր այն թվերը, որոնք՝ x և x:
 
Թվերի հերթականությունը մի փոխիր: 
 
Պատասխան՝ i;i;i;i,i