Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պահանջվող ռացիոնալ թվերի ընտրություն 1Մ.
2. Թվերը տասնորդական կոտորակների տեսքով 2Մ.
3. Թվի պատկանելիությունը 1Մ.
4. Տեսական պնդումներ ռացիոնալ թվերի բազմության վերաբերյալ 3Մ.
5. Թվերը պետք է գրել անվերջ պարբերական կոտորակի տեսքով 4Մ.
6. Թվի ներկայացումը անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով 4Մ.