Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ռացիոնալ թվերի ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով Ռացիոնալ թվերի ներկայացումը տասնորդական կոտորակների տեսքով:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պահանջվող ռացիոնալ թվերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել պայմանին բավարարող ռացիոնալ թվերը:
2. Թվերը տասնորդական կոտորակների տեսքով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Թվերը պետք է ներկայացնել տասնորդական կոտորակների տեսքով:
3. Թիվը ռացիոնալ է կամ՝ ոչ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք ռացիոնալ է տրված թիվը:
4. Պնդումներ պատկանելիության վերաբերյալ (ռացիոնալ թվեր) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակները:
5. Պնդումներ ռացիոնալ թվերի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը:
6. Կանոնավոր կոտորակների թիվը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել կանոնավոր կոտորակների թիվը:
7. Թվի պատկանելիությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թե արդյո՞ք պնդումը ճիշտ է:
8. Ռացիոնալ թվերի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պետք է պարզել, թիվը ռացիոնալ է, թե ոչ:
9. Թվի ռացիոնալության ապացուցում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ապացուցել, որ թիվը ռացիոնալ է:
10. Տեսական պնդումներ ռացիոնալ թվերի բազմության վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումները:
11. Թվերը պետք է գրել անվերջ պարբերական կոտորակի տեսքով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Թվերը պետք է գրել անվերջ պարբերական կոտորակի տեսքով:
12. Թվի ներկայացումը անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Թվի ներկայացումը անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով:
13. Երկու պայմաններին բավարարող թվեր 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել պայմաններին բավարարող թվերը:
14. Արմատ պարբերական կոտորակից 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է հաշվել արմատի արժեքը:
15. Հավասարում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է լուծել հավասարումը:
16. Անվերջ պարբերական կոտորակի ներկայացումը խառը թվի տեսքով 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Անվերջ պարբերական կոտորակի ներկայացումը խառը թվի տեսքով:
17. Պարբերական կոտորակը խառը թվի տեսքով 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը պետք է գրել խառը թվի տեսքով:
18. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի ներկայացումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակի ներկայացումը սովորական կոտորակի տեսքով:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք <Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով> թեմայից 00:15:00 միջին 15Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի տասնորդական կոտորակներով արտահայտելու վերաբերյալ:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք <Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով> թեմայից 00:15:00 միջին 17.4Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի տասնորդական կոտորակներով արտահայտելու վերաբերյալ:
2. Ստուգողական աշխատանք <Ռացիոնալ թվերի գրառումը տասնորդական կոտորակներով> թեմայից 00:25:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ ռացիոնալ թվերի տասնորդական կոտորակներով արտահայտելու վերաբերյալ:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը