Հայտնի է, որ \(A\), \(B\), \(C\) և \(D\) կետերը ուղղանկյան գագաթներ են:
Երեք գագաթների կոորդինատները տրված են՝ B0;1;C5;1;D5;1
 
1. \(A\)-ին համապատասխանող թվին համալուծ է -ին համապատասխանող թիվը:
 
2. \(B\)-ին համապատասխանող թվին համալուծ է -ին համապատասխանող թիվը:
 
3. \(C\)-ին համապատասխանող թվին համալուծ է -ին համապատասխանող թիվը:
 
4. \(D\)-ին համապատասխանող թվին համալուծ է -ին համապատասխանող թիվը: