Գրիր հեռավորությունը z1=-11+3i և z2=3i թվերին համապատասխանող կետերի միջև:
 
Պատասխան՝