Տրված են այս կոմպլեքս թվերը՝ z1=27+12i  և z2=35+5i
 
Որոշիր այս թվերի քանորդի իրական և կեղծ մասերը:
 
Կոտորակները մի կրճատիր:
  
Rez1z2=iiImz1z2=iii