Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ճիշտ բանաձև

Բարդություն հեշտ

1
2. Բացասական կեղծ մասերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

2
3. Թվերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

3
4. Կոմպլեքս և իրական թվերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

2
5. Իրական և կեղծ թվերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

3
6. Կոմպլեքս թվերի բաժանում

Բարդություն հեշտ

2
7. Կեղծ թվերի քանորդ

Բարդություն հեշտ

2
8. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի բաժանման մասին

Բարդություն միջին

1
9. Քանորդի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն միջին

2
10. Կոմպլեքս թվերի քանորդի արժեքը

Բարդություն միջին

3
11. Իրական և կեղծ թվերի քանորդի հաշվում

Բարդություն միջին

3
12. Քանորդի արժեքը

Բարդություն միջին

2
13. Կոմպլեքս թվերի գումարը, տարբերությունը, արտադրյալը և քանորդը

Բարդություն բարդ

4
14. Կոմպլեքս թվերի արտադրյալ և քանորդ

Բարդություն բարդ

5
15. Անհայտ թիվը, քանորդ

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար