Տրված են այս կոմպլեքս թվերը՝ 167i և 16+7i
 
1. Գտիր թվերի արտադյալը՝
 
Արտադրյալը  թիվ է:
 
2. Գտիր թվերի քանորդը (կոտորակները մի կրճատիր)՝ iiiiii
Քանորդը  թիվ է: