Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ 104i և 10+4i
 
1. Ի՞նչ թիվ է դրանց գումարը՝ :
 
2. Ի՞նչ թիվ է դրանց տարբերությունը՝ :
 
3. Ի՞նչ թիվ է դրանց արտադյալը :
 
4. Ի՞նչ թիվ է դրանց քանորդը :