Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ z1=17+7i  և z2=37+3i
 
Հաշվիր այս թվերի քանորդը:
 
Կոտորակները մի կրճատիր:
  
z1z2=ii+iii