Կատարիր թվերի բաժանումը:
 
Պատասխան՝
 
-1057i=ii 
  
Ի՞նչ թիվ է ստացվածը՝ :