Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Ճիշտ բանաձև 1Մ.
2. Բացասական կեղծ մասերի քանորդ 2Մ.
3. Թվերի քանորդ 3Մ.
4. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի բաժանման մասին 1Մ.
5. Քանորդի իրական և կեղծ մասերը 2Մ.
6. Կոմպլեքս թվերի քանորդի արժեքը 3Մ.