Կատարիր բաժանումը:
 
Առաջին պատուհանում տեղադրիր \(+\) կամ  \(-\): Կոտորակը մի կրճատիր:
 
319i:1019i=iii