Տրված են այս կոմպլեքս թվերը՝ 175i և 17+5i
 
1. Ի՞նչ թիվ է դրանց գումարը՝ :
 
2. Ի՞նչ թիվ է դրանց տարբերությունը՝ :
 
3. Ի՞նչ թիվ է դրանց արտադյալը :