Գտիր կոմպլեքս թվերի արտադրյալը:
 
1. 1331i513i=ii 
 
2. Ի՞նչ թիվ է գումարը՝ :