Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ z1=26+12i  և z2=24+8i
 
Գտիր այս թվերի արտադրյալի իրական և կեղծ մասերը:
 
Rez1z2=iImz1z2=i