Կոմպլեքս թվերի գումարման և հանման վերաբերյալ թվարկված պնդումներից որո՞նք են սխալ: