Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Սխալ պնդում

Բարդություն հեշտ

1
2. Բացասական կեղծ մասերի գումար

Բարդություն հեշտ

2
3. Կեղծ թվերի տարբերություն

Բարդություն հեշտ

2
4. Կեղծ և կոմպլեքս թվերի գումար

Բարդություն հեշտ

2
5. Կեղծ և կոմպլեքս թվերի գումար, տասնորդական կոտորակներ

Բարդություն հեշտ

2
6. Կոմպլեքս թվերի հանում

Բարդություն հեշտ

2
7. Կեղծ թվերի գումար, սովորական կոտորակներ

Բարդություն հեշտ

2
8. Կոմպլեքս թվերի գումարն ու տարբերությունը

Բարդություն հեշտ

2
9. Գումարի իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն միջին

2
10. Կոմպլեքս թվերի գումարը ի՞նչ թիվ է

Բարդություն միջին

3
11. Կոմպլեքս թվերի գումարն ու տարբերությունը

Բարդություն միջին

2
12. Անհայտ թիվը

Բարդություն միջին

1
13. Տարբերության իրական և կեղծ մասերը

Բարդություն միջին

5
14. Պնդումներ կոմպլեքս թվերի գումարման մասին

Բարդություն միջին

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար