Տրված են հետևյալ կոմպլեքս թվերը՝ z1=3+12i  և z2=30+70i
 
Որոշիր այս թվերի գումարի իրական և կեղծ մասերը:
 
Rez1+z2=iImz1+z2=i