Տրված են z1=4+36i և z2=-12+3i կոմպլեքս թվերը:
 
Որոշիր դրանց գումարն ու տարբերությունը:
 
z1+z2=i+ii
 
z1z2=i+ii